+420 601 385 997 principal@studio-divoch.cz

Historie

Historie hraní ochotnického divadla v Dolních Chabrech

Jak to všechno začalo?

V Dolních Chabrech se ochotnickému divadlu věnovala téměř všechna existující sdružení, především Sokolové, Dělnické divadlo, fotbalový klub SK Chabry, hasiči, učitelé obecné školy i samostatně vzniklé divadelní spolky. 

V době první republiky se hrálo divadlo zejména v hostinci Na Kovárně.V r. 1937 vznikl spolek divadelních ochotníků Kajetán Tyl a v roce 1942 Ochotnický kroužek Jindřicha Mošny, který tvořila především mládež.

Po druhé světové válce se oba soubory sloučily. V Dolních Chabrech se hrávalo i loutkové divadlo, jehož repertoár byl značně široký. Loutková scéna Chabry měla téměř 50 členů, především z řad místních učitelů. Poslední zápis v obecní kronice o činnosti divadelních ochotníků je z roku 1960.

Současnost

Prapočátek vzniku Divadelního spolku Divoch byl v jednom inzerátu v Chaberském zpravodaji. Tehdy ho uveřejnil Jaromír Schütz – v té době 80ti letý člen a pamětník původního ochotnického spolku, který v Chabrech působil
v letech 1937 – 1960. V inzerátu bylo přání najít nadšence, kteří by ochotnické divadlo v Chabrech znovu obnovili.

Tuto myšlenku v sobě nosila také Alena Borhyová, na inzerát se ozvala a spolu s panem Schützem, tradici ochotnického divadla v Dolních Chabrech vzkřísili.

Už od začátku celou myšlenku podporoval tehdejší starosta MÚ Dolní Chabry pan M. Malina a jeho žena Věra Malinová, která je spolu s Alenou Borhyovou a panem Schützem také uvedena v zakládací listině tehdy nově vzniklého spolku.
 

Alena Borhyová podala žádost na registraci spolku a ode dne jeho založení,
tedy od 9.5.2011, působila jako jeho principálka až do roku 2015.

Divoch si získal po několika úspěšně uvedených hrách velkou oblibu mezi chaberskými obyvateli a výrazně obohatil kulturní život obyvatel.

V roce 2013 založila Alena Borhyová další významnou událost Divocha – dodnes velmi populární Březnový chaberský festival ochotnických divadel.

 

 

 

V roce 2015 měl soubor již cca 20 členů, a začaly se tříštit názory na jeho činnost.

Na Valné hromadě na konci roku 2015 přešlo vedení spolku do rukou výboru spolku a bylo odhlasováno nové vedení.

Konečný výsledek byl ten, že se spolek rozpadl na dvě samostatné skupiny pod jednou hlavičkou.

 

Takto spolek působil do konce roku 2018, kdy se členové spolku dohodli na rozdělení souboru a  fungování obou skupin jako dvou samostatných subjektů a to pod názvem spolek Divoch a Studio DivOCh

 

Festival

V roce 2013 soubor uspořádal první ročník Březnového chaberského festivalu, kde se představilo několik amatérských souborů z celé Prahy.

Další úspěšné ročníky následovaly a přinesly jak další hry „osvědčených“ souborů, tak i soubory zcela nové.

Napsali o nás:

Domovská scéna

Po celou dobu své existence jsou „DIVOŠI“ podporováni Městskou části Praha Dolní Chabry, v jejíchž prostorách mají i svou domovskou scénu.

Domovská scéna Studia Divoch

KC Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8, Dolní Chabry

Tel. pokladna: 604 976 653

zastávky Osecká
(autobusy 162, 169 a 202)

Pokladna otevřena:

PO ZAVŘENO
ÚT 10.00-12.00, 13.00-18.00
ST 10.00-12.00, 13.00-18.00
ČT 10.00-12.00, 13.00-18:00
PÁ 08.00-12.00, 13.00-16.00
SO 10.00-12.00, 13.00-18.00
NE ZAVŘENO